รายการข้างหลังเพลง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส ด้วยระบบ Audio Description (AD) หรือ เสียงบรรยายภาพ เป็นการบรรยายแทนภาพเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถจินตนาการเรื่องราวต่างๆ เมื่อรายการโทรทัศน์ใช้ภาพสื่อสารกับผู้ชม ซึ่งจะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงเนื้อหาของรายการได้มากขึ้น Related
undefined
Audio Description Worldwide Consortium

ข้างหลังเพลง ตอนที่ 12 : เพลง บึ๊ด จ้ำ บึ๊ด (AD)

รายการข้างหลังเพลง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส ด้วยระบบ Audio Description (AD) หรือ เสียงบรรยายภาพ เป็นการบรรยายแทนภาพเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถจินตนาการเรื่องราวต่างๆ เมื่อรายการโทรทัศน์ใช้ภาพสื่อสารกับผู้ชม ซึ่งจะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงเนื้อหาของรายการได้มากขึ้น

Would you like to make a reference of the text in a school or academic work? Look:

, ADWWC. "ข้างหลังเพลง ตอนที่ 12 : เพลง บึ๊ด จ้ำ บึ๊ด (AD)". Audio Description Worldwide Consortium, 2016. Available in: <https://audiodescriptionworldwide.com/corners/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87-%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-12-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5/>. Access on: 2018/09/22

Published by

  • 2016-11-30T22:30:06+00:00
  • Audio described Videos, Audio Description Corner
  • https://audiodescriptionworldwide.com/corners/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87-%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-12-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5/

Leave a Reply