ข้างหลังเพลง ตอนที่ 12 : เพลง บึ๊ด จ้ำ บึ๊ด (AD)

รายการข้างหลังเพลง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส ด้วยระบบ Audio Description (AD) หรือ เสียงบรรยายภาพ เป็นการบรรยายแทนภาพเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถจินตนาการเรื่องราวต่างๆ เมื่อรายการโทรทัศน์ใช้ภาพสื่อสารกับผู้ชม ซึ่งจะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงเนื้อหาของรายการได้มากขึ้น

Pygmalion (1938) – Described

This public domain classic centers around a conceited language professor who tricks his snobby peers by teaching a girl from the gutter to behave like a lady—and everyone thinks she is a princess! Nominated for a best Picture Academy Award, and won one for Best Screenplay (Written by famed playwright George Bernard Shaw and adapted by Ian Dalrymple). Also, the play was later remade as My Fair Lady, which also won several Oscars. Stars Oscar-winning actors Leslie Howard and Dam Wendy Hiller. NOTE: Contains profanity.

Little Men (1940) – Described

Public domain classic which is based on the novel by Louisa May Alcott. Jo March and her husband Professor Bhaer operate the Plumfield School for poor boys. When Dan, a tough street kid, comes to the school, he wins Jo’s heart despite his hard edge, and she defends him when he is falsely accused. Dan’s foster father, Major Burdle, is a swindler in cahoots with another crook called Willie the Fox. When the Plumfield School becomes in danger of foreclosure, the two con men cook up a scheme to save the home.