ข้างหลังเพลง ตอนที่ 12 : เพลง บึ๊ด จ้ำ บึ๊ด (AD)

รายการข้างหลังเพลง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส ด้วยระบบ Audio Description (AD) หรือ เสียงบรรยายภาพ เป็นการบรรยายแทนภาพเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถจินตนาการเรื่องราวต่างๆ เมื่อรายการโทรทัศน์ใช้ภาพสื่อสารกับผู้ชม ซึ่งจะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงเนื้อหาของรายการได้มากขึ้น

Published by

Love com audiodescrição

Audiodescrição e legendas produzidas pelo Blog Vídeo Audiodescrito

Roteiro e revisão de AD: Luciane Molina
Voz: Larissa Santos
Edição de vídeo e Publicação: Larissa Santos

Published by

Pygmalion (1938) – Described

This public domain classic centers around a conceited language professor who tricks his snobby peers by teaching a girl from the gutter to behave like a lady—and everyone thinks she is a princess! Nominated for a best Picture Academy Award, and won one for Best Screenplay (Written by famed playwright George Bernard Shaw and adapted by Ian Dalrymple). Also, the play was later remade as My Fair Lady, which also won several Oscars. Stars Oscar-winning actors Leslie Howard and Dam Wendy Hiller. NOTE: Contains profanity.

Published by

Little Men (1940) – Described

Public domain classic which is based on the novel by Louisa May Alcott. Jo March and her husband Professor Bhaer operate the Plumfield School for poor boys. When Dan, a tough street kid, comes to the school, he wins Jo’s heart despite his hard edge, and she defends him when he is falsely accused. Dan’s foster father, Major Burdle, is a swindler in cahoots with another crook called Willie the Fox. When the Plumfield School becomes in danger of foreclosure, the two con men cook up a scheme to save the home.

Published by

Jane Eyre – Described

Public domain classic based on a novel by Charlotte Bronte. Jane Eyre is an orphan, sent to Lowood school, and eventually becomes a governess at Thornfield Hall to a girl named Adele. While she is there, many strange things happen and eventually she and Edward Rochester, owner of Thornfield and Adele’s guardian, fall in love. Suddenly, when Jane is about to win the happiness she deserves, a dark secret comes to light, and it takes all of her courage, love, and understanding to triumph.

Published by

Adventures of Huckleberry Finn (1955) – Described

Public domain classic black and white television production of Mark Twain’s classic novel of a boy growing up along the Mississippi River. Huck takes off down the river on a raft with two con men, the Dauphin and Duke. Huck overhears them scheming about robbing the beautiful and innocent Mary Jane Wilkes of her rightful inheritance by posing as her uncles. Stars Thomas Mitchell, Elizabeth Patterson, John Carradine, Walter Catlett, and Charles Taylor. From the CBS series “Climax”, sponsored by Chrysler Corporation.

Published by

Audio Described: We’re The Superhumans | Rio Paralympics 2016 Trailer

“The Last Leg’s Adam Hills describes the “We’re the Superhumans” trailer for the visually impaired.

Published by